De Lombard: 010-7857593, Roefi Vilier: 0614657007 info@delombard.nl

Nieuwe regels omtrent barrekening

Nieuwe regels omtrent barrekening:

Rekeningen horen per middag/avond afgerekend te worden.

(Ook al speelt u meerdere malen per week op de sociëteit)

kassaIndien onverhoopt de rekening niet of niet volledig betaald kan worden, dit graag melden bij Roefi.